Ürünler / Bostik
 

Su Yalıtımı

MS Polimer Esaslılar

AquaBlocker

MS Polimer Hibrid Kaplama

Ürün tanımı :
Aqua Blocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir. Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 10mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır.

Özellikler :
MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, UV dayanıklı olup, geleneksel kalın uygulamalı bitümlü kaplamanın güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansı ile bitümlü emülsiyon uygulamasının kolaylığının bir bileşimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5° ila +35° arasındaki sıcaklıklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapışmaktadır. Özel Rulo (kısa kıllı rulo) yardımıyla iki kez uygulanır.

Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapı Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abP) maddesi uyarınca 06/2006 tarihli sayıda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sıvı plastik kullanılan yapılarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiştir.

AquaBlocker Liquid

MS Polimer Hibrid Kaplama

Ürün tanımı :
Aqua Blocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir. Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 10mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır.

Özellikler :
MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, UV dayanıklı olup, geleneksel kalın uygulamalı bitümlü kaplamanın güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansı ile bitümlü emülsiyon uygulamasının kolaylığının bir bileşimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5° ila +35° arasındaki sıcaklıklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapışmaktadır. Özel Rulo (kısa kıllı rulo) yardımıyla iki kez uygulanır.

Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapı Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abP) maddesi uyarınca 06/2006 tarihli sayıda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sıvı plastik kullanılan yapılarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiştir.

RenoGrund PU Rapid

MS Polimer Hibrid Kaplama Astarı

Ürün tanımı :
Beton ile çimento, kalsiyum sülfat şaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileşenli solventsiz astardır. Üç kat sürüldüğünde kılcal biçimde artan nemin veya nem içeriğinin azami %4,5 cm'ye kadar kalıcı olarak önlenmesine ilişkin rutubete dayanıklı alt yüzeylere de uygundur. Kılcal biçimde artan nemin önlenmesine ilişkin olarak kalsiyum sülfat şaplar ile yerden ısıtma sistemleri üzerindeki şaplarda uygun değildir.

Kullanıldığı yerler :
• Emici yüzeylerde
• Beton, sıva vb mineral esaslı yüzeylerde

Özellikler :
• Tek bileşenlidir
• Solventsizdir
• Kokusuzdur
• Yüksek derecede yapışma gücü vardır
• Bayındırlık Poz no: 04.613/8-g

Çimento Esaslılar

CemenTech C1

1 Komponentli Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sızıntı ve basınçsız yüzey sularına karşı garajlarda, teraslarda ve temellerde su yalıtımı sağlayan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, tek komponentli, sıva kıvamlı, gri renkli su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Duvarda ve zeminde
• Balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Küçük havuzlar, küçük su tankları ve rezervuarlarda
• Temelde, bodrumların dış duvarlarında
• Yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Eski yapıların iyileştirme, restorasyon ve rönevasyon çalışmalarında
• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. tuğla örülü sıvasız yüzeylerde

Özellikler :
• Polimerik katkılarla takviye edilmiştir
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde oluşan ıslaklıkları ve su birikmelerini önler
• Nemi ve rutubeti kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su sızıntılarını keser
• Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karşı korur
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech C1 Duo

1 Komponentli Kristalize Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garajlarda, teraslarda, temellerde ve bodrum katlarının hem içeriden hem de dışarıdan yalıtımında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kılcal damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, tek komponentli, fırça kıvamlı, hafif kırmızı renkli su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Duvarda, zeminde veya tavanda
• Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temelde, bodrumların dış duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Eski yapıların iyileştirme ve restorasyon ve rönevasyon çalışmalarında

Özellikler :
• Polimerik katkılarla takviye edilmiştir
• Su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üretir
• Grobetona sürüldüğünde, prizini alır almaz, beton üzerindeki serbest kireci silikatlaştırır ve kesit boyunca su geçirimsiz hale getirir, temele alttan su geçmesine izin vermez
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. tuğla örülü ve sıvalı yüzeylerde kullanılır.
• Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde oluşan ıslaklıkları ve su birikmelerini önler
• Nemi ve rutubeti kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su sızıntılarını keser
• Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karşı korur
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech Sulfat

Sülfata Dayanıklı Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
İçeriğindeki özel katkılar sayesinde sülfat, kimyasal çözelti içeren evsel atık ve su içerisinde bulunan kimyasallara ve mekanik etkilere karşı dayanıklı, su itici özelliği olan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun çimento esaslı tek komponentli sülfata dayanıklı, polimer takviyeli, siyah renkli su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Sadece dış mekânlarda
• Duvarda, zeminde veya tavanda
• Kanalların üst yüzeylerinin korunmasında ve su sızdırmaz bir kaplama yapılmasında
• Evsel atık su yapılarında ve betonarme boruların kaplanmasında
• Atık su kanal ve boruların, sulfat atıklarına karşı korunmasında
• Yağmur suyu ve atık su depolarında,
• Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temelde, bodrumların dış duvarlarında
• Yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Eski yapıların iyileştirme, restorasyon ve rönevasyon çalışmalarında
• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. tuğla örülü sıvasız yüzeylerde kullanılır.

Özellikler :
• Sülfata dayanıklıdır
• Polimerik katkılarla takviye edilmiştir
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech C2 Combi

2 Komponentli Yarı Esnek Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Akrilik dispersiyon ile birlikte, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, yarı esnek su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Sadece pozitif tarafta
• Yatay ve düşeyde
• Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),
• Balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temellerde, bodrum duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Köprülerde ve istinat duvarlarında.

Özellikler :
• Fırça veya püskürtülerek kullanıma uygundur
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır
• Çelik veya donatı için korozif değildir.
• Aşınma direnci yüksektir
• Esnektir
• İçme suyu depolarında üzerine kaplama yapmadan kullanıma uygundur.
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech C2

2 Komponentli Esnek Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, su itici özelliği olan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, gri renkli toz ve mavi renkli emülsiyondan oluşan, esnek su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Sadece pozitif tarafta
• Yatay ve düşeyde
• Islak hacimlerde
• Balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temellerde, bodrum duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Köprülerde ve istinat duvarlarında

Özellikler :
• Fırça veya püskürtülerek kullanıma uygundur
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır
• Aşınma direnci yüksektir
• Esnektir
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech C2 Extra

2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Akrilik dispersiyonu ile birlikte, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, yeşil renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan, ekstra esnek su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekânlarda
• Sadece pozitif tarafta,
• Yatay ve düşeyde
• Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi),
• Balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temellerde, bodrum duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Köprülerde ve istinat duvarlarında

Özellikler :
• Fırça veya püskürtülerek kullanıma uygundur
• Extra esnektir
• Basınçlı su etkisine karşı geçirimsizlik sağlar
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır
• Aşınma direnci yüksektir
• İçme suyu depolarında üzerine kaplama yapmadan kullanıma uygundur.
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech C2 UV

2 Komponentli UV Dayanımlı Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak, teras, çatı ve balkonlarda su yalıtımı sağlayan, su itici özelliği olan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, beyaz renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan, UV ışınlarına dayanımlı ekstra esnek su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Sadece pozitif tarafta,
• Yatay ve düşeyde
• Islak hacimlerde (WC, banyo, mutfak gibi)
• Balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli ve güneşe açık alanlarda
• Güneşe açık alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temellerde, bodrum duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Köprülerde ve istinat duvarlarında.

Özellikler :
• Fırça veya püskürtülerek kullanıma uygundur
• Ekstra esnektir.
• UV ışınlarına dayanımlıdır.
• Basınçlı su etkisine karşı geçirimsizlik sağlar
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır
• İçme suyu depolarında üzerine kaplama yapmadan kullanıma uygundur
• Aşınma direnci yüksektir
• Bayındırlık Poz no : 04.477/1

CemenTech C2 Duo

2 Komponentli Kristalize Su Yalıtım Harcı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garajlarda, teraslarda, temellerde ve bodrum katlarının hem içeriden hem de dışarıdan su yalıtımında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kılcal damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan kullanıma uygun, çimento esaslı, çift komponentli, fırça kıvamlı, kırmızı renkli toz ve beyaz renkli sıvı emülsiyondan oluşan su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Hem pozitif hem de negatif tarafta,
• Duvarda, zeminde veya tavanda
• Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temelde, bodrumların dış duvarlarında, yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Eski yapıların iyileştirme ve restorasyon ve rönevasyon çalışmalarında

Özellikler :
• Polimerik katkılarla takviye edilmiştir
• Su ile reaksiyona girdiğinde suda erimeyen kristaller üretir
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. tuğla örülü ve sıvalı yüzeylerde kullanılır.
• Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde oluşan ıslaklıkları ve su birikmelerini önler
• Nemi ve rutubeti kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su sızıntılarını keser
• Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karşı korur
• İçme suyu depolarında üzerine kaplama yapmadan kullanıma uygundur.
• Yanmaz
• Bayındırlık Poz no : 04.477/2

CemenTech X

Su Tıkacı

Ürün tanımı :
Polimerik katkılarla takviye edilmiş, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, temellerde ve bodrum katlarında negatif taraftan kullanıma uygun, formülize edilmiş su yalıtımı amaçlı kullanılacak malzemeler öncesinde aktif su kaçaklarını ve sızıntılarını engellemek amacıyla, su itici özelliği olan, çimento esaslı tek komponentli, çok hızlı priz alan su yalıtım harcıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Duvarda, zeminde
• Sürekli nemli, ıslak ve rutubetli alanlarda
• Su depoları, havuzlar, su tankları ve rezervuarlarda
• Temelde, bodrumların iç duvarlarında
• Yeraltı ve yerüstü inşaat çalışmalarında
• Eski yapıların iyileştirme, restorasyon ve rönevasyon çalışmalarında
• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. tuğla örülü sıvasız yüzeylerde

Özellikler :
• Polimerik katkılarla takviye edilmiştir
• Çok hızlı kuruyarak hızlı uygulama yapılmasını sağlar
• Negatif taraftan gelen ve yalıtımı engelleyen su sızıntılarını çok kısa sürede keser
• Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır
• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir
• Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde oluşan ıslaklıkları ve su birikmelerini önler
• Nemi ve rutubeti kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su sızıntılarını keser
• Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karşı korur
• Yanmaz

PU Esaslılar

BoscoPur UniSeal

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması - Ana Kat

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur UniSeal, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete ve mükemmel mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, UV dayanımlı, poliüretan esaslı likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Çatılar
• Yeşil çatılar, çiçeklikler
• Park alanları
• Balkon ve teraslar
• Islak hacimler (banyo, WC vb. seramik altında)

Özellikler :
• Kolay ve hızlı uygulanır
• Eksiz ve sürekli bir su yalıtım membran katmanı oluşturur
• Dış hava koşullarından etkilenmez, mükemmel UV dayanımına sahiptir
• Bitki köklerine dayanıklıdır. Ağaçlandırılış veya bitkilendirilmiş “yeşil teras” uygulamaları için de uygundur.
• Su buharı geçirgendir
• Eski bitümlü membran, asfalt örtüler, EPDM ve PVC örtüler üzerine de uygulanabilir
• Aşınma dayanımı yüksektir. Yürüyüş yolları, yaya trafiğine açık yerler için uygundur
• 2 mm ‘ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
• – 30 ºC ~ + 90 ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur, ve su emicliği azaltır.
• Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.

BoscoPur PowerFiber

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur PowerFiber tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, tiksotropik (düşeyde akma yapmayan) tipte, açık gri renkli, poliüretan esaslı, elyaf katkılı, detay, çatlak ve yamalar için özel olarak formülize edilmiş su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Pencere, havalandırma, baca vb. etrafları
• Işıklık ve aydınlatma etrafları
• Şömine, baca çıkışları
• Havalandırma, güneş enerjisi panelleri ve boru dipleri

Özellikler :
• Kolay ve hızı uygulanır
• Eksiz bir su yalıtım membrane ve katmanı oluşturur
• Elyaf katkılıdır esnektir, çatlama yapmaz
• Aşınma, su ve bitki köklerine karşı dayanıklıdır
• Eski ve yıpranmış bitümlü membran ve asfaltlı örtülerin tamirinde
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
• Su geçirimsiz, boşlukları doldurulmuş, sağlam ve stabil bir alt zemin hazırlar.

BoscoPur Fabric

Tekstil Donatısı

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Fabric, BoscoPur sistem içerisinde sistemi mekanik olarak güçlendirmek üzere polyster tekstil donatısıdır.

BoscoPur Top - LT

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması - Son Kat

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Top – LT, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, aşınma, UV, ve hava koşullarına karşı mükemmel dirence sahip, alifatik özellikte poliüretan esaslı son kat su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Çatılar ve teraslar
• Balkonlar
• Yaya ve hafif araç trafiğine açık yerler

Özellikler :
• Kolay ve hızlı uygulanır
• Su geçirimsiz, eksiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
• Aşınmaya, UV ‘ye, termal gerilmelere vb dayanımlıdır.
• Bitki köklerine dayanıklıdır. Ağaçlandırılış veya bitkilendirilmiş “yeşil teras” uygulamaları için de uygundur.
• Dış hava koşullarından etkilenmez
• Zaman içierisinde sararma veya solma yapmaz. Rengini uzun sure muhafaza eder.
• Kolay silinebilir bir üst katman oluşturur
• Su buharı geçirgendir
• Yaya geçitleri, yayaya açık alanlar ve hafif araç trafiğinin olduğu her yerde kullanılabilir
• 2 mm‘ye kadar çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir
• –30ºC ~ +90ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
• Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.

BoscoPur Top - HT

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması - Son Kat

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Top – HT, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, aşınma, UV, ve hava koşullarına karşı mükemmel dirence sahip, alifatik özellikli poliüretan esaslı son kat su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Çatılar ve teraslar
• Balkonlar
• Yaya ve hafif araç trafiğine açık yerler
• Ağır yüke maruz alanlar (stadyum, spor alanları, hangarlar, endüstriyel alanlar vb)

Özellikler :
• Kolay ve hızlı uygulanır
• Su geçirimsiz, eksiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
• Aşınmaya, UV ‘ye, termal gerilmelere vb… dayanımlıdır.
• Bitki köklerine dayanıklıdır. Ağaçlandırılış veya bitkilendirilmiş “yeşil teras” uygulamaları için de uygundur.
• Dış hava koşullarından etkilenmez
• Zaman içerisinde sararma veya solma yapmaz. Rengini uzun sure muhafaza eder.
• Kolay silinebilir bir üst katman oluşturur
• Su buharı geçirgendir
• Yaya geçitleri, yayaya açık alanlar ve hafif araç trafiğinin olduğu her yerde kullanılabilir
• Stadyum, spor alanları, endüstriyel alanlar vb… ağır araç trafiğine maruz alanlarda da kullanılabilir.
• 2 mm‘ye kadar çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir
• –30ºC ~ +90ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
• Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.

BoscoPur PurPrimer 1C

Poliüretan Esaslı Astar - Emici Yüzeyler İçin

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur PurPrimer 1C tek komponentli, kullanıma hazır, şeffaf renkte, uygulandığı yüzeye derinlemesine işleyen, hızlı kuruyan, emici yüzeylerin astarlanması için formülize edilmiş, solvent bazlı poliüretan esaslı astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Beton, sıva, ahşap gibi emici yüzeyler
• Yapışmayı artırmak amacıyla mineral esaslı yüzeyler

Özellikler :
• Fırça ve rulo ile uygulanabilir
• Uygulaması kolay ve hızlıdır
• Solvent içerir
• Dış hava koşullarından etkilenmez
• Tuzlu suya, sulu çözeltilere, zayıf asitlere, alifatic solventlere, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır.
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
• Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.
• Su geçirimsiz, boşlukları doldurulmuş, sağlam ve stabil bir alt zemin hazırlar.

BoscoPur EpoPrimer 2C

Epoksi Esaslı Astar - Emici Olmayan Yüzeyler İçin

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur EpoPrimer 2C, iki komponentli, rijit, su bazlı epoksi esaslı, şeffaf beyaz renkte, emici veya emici olmayan yüzeylerin astarlanması için özel olarak formülize edilmiş astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Tozuyan ve gevşek zeminler
• Mineral esaslı yüzeyler
• Cam, seramik, bitümlü membrane vb. emici olmayan yüzeyler
• Poliüretan, epoksi, akrilik esaslı malzeme uygulanmış eski yüzeyler
• Alüminyum ve metal yüzeyler

Özellikler :
• Kolay ve hızlı uygulanır
• Nemli yüzeylerde bile uygulanabilir
• Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
• Su ile inceltilebilir
• Dış hava koşullarından etkilenmez
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.
• Uygulandığı üst yüzeyi sertleştirerek aşınma dayanımını artırır.
• Su geçirimsiz, boşlukları doldurulmuş, sağlam ve stabil bir alt zemin hazırlar.

BoscoPur BitumFlex

Poliüretan - Bitum Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur BitumFlex, çift komponentli (karışım oranı 1:1) , yüksek elastikiyete sahip, hızlı kuruyan, özellikle toprak altındaki yapıların ve temellerin su yalıtımı için formülize edilmiş, mükemmel mekanik ve kimyasal dayanıma sahip, bitüm-poliüretan esaslı likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller
• Toprak altındaki yapılar
• İstibat duvarları
• Eski bitümlü veya EPDM örtüler
• Ağaçlandırılmış veya bitkilendirilmiş “yeşil teras” uygulamaları
• Park alanları
• Köprüler
• Balkon ve teraslar

Özellikler :
• Kolay ve hızlı uygulanır
• Hızlı kurur
• Eksiz ve sürekli bir su yalıtım membrane katmanı oluşturur
• Bitki köklerine dayanıklıdır
• Eski bitümlü membrane, asfalt örtüler, EPDM örtüler üzerine de uygulanabilir
• 2 mm‘ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
• –30ºC ~ +90ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur
• Tuzlu su, zayıf asit, alifatic solvent, benzene ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır
• Mineral esaslı ve beton yüzeyler içerisine derinlemesine nüfuz ederek yapışmayı ve tutunmayı artırır.
• Yapısal olmayan çatlakları doldurur ve su emiciliği azaltır.

BoscoPur Trans - Neutral

Poliüretan Esaslı Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Trans Neutral, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip ve mükemmel mekanik özelliklere sahip, UV dayanımlı ayrıca seramik, fayans, cam vb. emici olmayan parlak yüzeylerdeki su yalıtım uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Balkon ve teraslar
• Seramik, fayans, cam vb. kaplı yüzeyler
• Hafif yaya trafiğine açık alanlar

Özellikler :
• Hızlı ve kolay uygulanır
• Eksiz, su geçirimsiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
• Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
• Dış hava koşullarından etkilenmez, UV dayanımlıdır
• Rengi solmaz, sararma yapmaz
• Kolay silinebilir özelliktedir
• Su buharı geçirgendir
• Yaya trafiğine açık alanlarda kullanıma uygundur, aşınma dayanımı yüksektir
• –30ºC ~ +90ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur

BoscoPur Trans - Matt

Poliüretan Esaslı Şeffaf Mat Son Kat Kaplama

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Trans Matt, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip ve mükemmel mekanik özelliklere sahip ayrıca UV dayanımlı, seramik, fayans, cam vb… emici olmayan parlak yüzeylerdeki su yalıtım uygulamaları için özel olarak formülize edilmiş, saten mat görünümlü poliüretan esaslı son kat kaplamadır.

Kullanıldığı yerler :
• Balkon ve teraslar
• Seramik, fayans, cam vb kaplı yüzeyler
• Yaya trafiğine açık alanlar

Özellikler :
• Hızlı ve kolay uygulanır
• Eksiz, su geçirimsiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
• Saten mat görümlüdür
• Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
• Dış hava koşullarından etkilenmez, UV dayanımlıdır
• Rengi solmaz, sararma yapmaz
• Kolay silinebilir özelliktedir
• Su buharı geçirgendir
• 2 mm‘ye kadar çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir
• Yaya traiğine açık alanlarda kullanıma uygundur, aşınma dayanımı yüksektir
• –30ºC ~ +90ºC gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur

BoscoPur TransPrimer

BoscoPur Trans İçin Seramik Yüzey Astarı

Ürün tanımı :
Bostik BoscoPur Trans Primer, tek komponentli, kullanıma hazır, şeffaf, solvent içerikli seramik, fayans, cam vb. üzerine uygulanacak Bostik BoscoPur Trans Neutral şeffaf su yalıtım sistemi için özel olarak formüle edilmiş poliüretan esaslı astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Seramik, fayans ve cam kaplı alanlar
• Emici olmayan parlak yüzeyler

Özellikler :
• Hızlı ve kolay uygulanır
• Solvent içerir
• Hızlı kuru
• Parlak ve emici olmayan yüzeylere mükemmel aderans sağlar
• Dış hava şartlarından etkilenmez.

AquaRoll PU Mono

Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Kaplaması

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll PU Mono, tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak uygulanabilen, sürekli elastik yapısını koruyan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, nem kürlü, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda,
• Teras, çatı, balkon ve dere oluklarında,
• Fayans altı ıslak hacimlerde,
• Temel ve temel perde duvarlarında,
• Beton yapıları suya ve korozyana karşı korumada,
• Ahşap ve sac türü uygulamalarda suya karşı kullanılır.

Özellikler :
• Kolay uygulanır.
• Çatlak köprüsü oluşturabilme özelliğine sahiptir.
• UV ve dona karşı yüksek dirence sahiptir.
• Su buharı geçirimi özelliğine sahiptir.
• Mükemmel aderans özelliğine sahiptir.

AquaRoll PUPrim - PP

Poliüretan Esaslı Astar - Emici Yüzeyler İçin

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll PU Prim - PP, tek bileşenli, solvent içeren şeffaf poliüretan emici yüzey astarıdır. Bostik Aquaroll PUPrim - PP poliüretan esaslı malzemelerin uygulama öncesinde, astar malzemesi olarak kullanılır.

Kullanıldığı yerler :
• Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasında,
• Mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin artırılmasında,
• Poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacı ile kullanılır.

Özellikler :
• Uygulaması süratli ve kolaydır.
• Solventlidir.
• Aşınma ve suya karşı dirençlidir.
• Hava şartlarından etkilenmez.
• Tuzlu su, su çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventlere benzin ve mineral yağlara dayanıklıdır.
• Tüm mineral ve beton yüzeylere yüksek aderansla derinlemesine penetre olarak, emprenye eder.
• Beton yapının su emiciliğini azaltarak, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.
• Yüzeylere derinlemesine panetre olarak betonun üst yüzeyini sertleştirir.
• Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar.
• Gazbeton benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey oluşturur.
• Bayındırlık Poz no : 04.613/8-g

AquaRoll PUPrim - MP

Poliüretan Esaslı Astar - Emici Olmayan Yüzeyler İçin

Ürün tanımı :
AquaRoll PU Prim – MP tek bileşenli, silan esaslı, şeffaf, emici olmayan yüzeyler için özel olarak formulize edilmiş astardır. Poliüretan esaslı son katlar, derz dolgu ve yüzey kaplama malzemeleri için uygundur.

Kullanıldığı yerler :
• Tozumayan, emici olmayan, parlak yüzeylerin astarlanmasında
• Metal, Seramik, Beton, Ahşap, Fiberglass gibi emici olmayan yüzeylerin astarlanmasında, tozuyan ve ufalanan yüzeylerin astarlanmasında,

Özellikler :
• Film tabakası oluşturmaz.
• Mükemmel bir aderans sağlar
• Yeni kesilmiş derzler için de uygundur.
• Uygulandığı derzde derz alanı dışında leke ve iz bırakmaz
• Uygulaması kolaydır
• Bayındırlık Poz no : 04.613/8-g

Akrilik Esaslılar

AquaRoll Easy - UV

UV Dayanımlı Likit Membran

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll Easy UV, yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan, solvent içermeyen, TS EN 14891:2012 standardına göre üretilmiş, DM P klorlu suya dayanıklı- normal dispersiyonlu, çatlak köprüleme yapabilen sıvı halde uygulanan, fırça ile uygulanabilen, yapıları suyun zararlı etkilerinden korumak için kullanılan, sadece pozitif taraftan uygulanan, kullanıma hazır, UV ‘ye dayanıklı, elastomerik reçine esaslı, beyaz renkli, likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yatay ve düşeyde
• Balkon ve teraslarda

Özellikler :
• Kuruduktan sonra esnektir
• UV'ye dayanıklıdır
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.
• Bayındırlık Poz no : 04.509

AquaRoll Saniter

Likit Membran

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll Saniter, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, fırça ile uygulanabilen, yapıları suyun zararlı etkilerinden korumak için kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, kullanıma hazır, elastomerik reçine esaslı, kuruduktan sonra üzerine doğrudan fayans ve seramik yapıştırılabilen, mavi renkli, likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yatay ve düşeyde
• Balkon ve teraslarda
• Banyo, WC vb. ıslak hacimlerde
• Laboratuar, depo, kesimhane vb. yerlerde

Özellikler :
• Kuruduktan sonra esnektir
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Üzerine doğrudan fayans, seramik yapılabilir. Kumlamaya gerek yoktur.
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.
• Bayındırlık Poz no : 04.509

Bitüm Esaslılar

AquaRoll Bitumy

Bitüm Emülsiyonu

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll Bitumy, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, fırça ile uygulanabilen, yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sızıntısına karşı korumada kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, kullanıma hazır bitüm emülsiyondur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yatay ve düşeyde
• Temellerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında
• Balkon ve teraslarda

Özellikler :
• Fırça ile uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Tek bileşenli, su bazlıdır.
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.
• Bayındırlık Poz no : 04.615-1

AquaRoll B1 Flex

1 komponentli Bitümlü Esnek Kaplama

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll B1 Flex Bitümlü Esnek Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, fırça, rulo veya mala ile uygulanabilen, yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının korunmasında, teras, temel ve bodrum dış duvarları için, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, kullanıma hazır, ekstra esnek, kauçuk katkılı, bitümlü bir su yalıtım malzemesidir. DIN 18195’e uygundur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Temel, perde ve istinat duvarlarında,
• Bodrumlarda, yeraltı garajlarında,
• Toprak altında kalan beton yüzeylerin yalıtımında

Özellikler :
• Kuruduktan sonra esnektir
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçe ve rulo ile kolaylıkla uygulanır
• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır
• Zemindeki olağan yüklere karşı dayanıklıdır
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır

AquaRoll BC2 Performa

2 Komponentli Kauçuk-Bitüm Esaslı Elyaflı Kalın Kaplama

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll BC2 Performa Kauçuk-Bitüm Esaslı Kalın Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, mala veya fırça ile uygulanabilen, toprak altındaki veya zemin seviyesindeki betonarme yapıların su ve suyun zararlı etkilerine karşı korumada kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çift komponentli, sıvı bileşeni elyaf katkıları içeren kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Temel – perde bohçalamasında,
• Bodrumlarda, yeraltı garajlarında
• Toprak altında kalan beton yüzeylerin korunmasında

Özellikler :
• Kuruduktan sonra esnektir
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Çatlak köprüleme kapasitesi ve kalınlığı sayesinde kılcal çatlakları köprüler.
• Fırçayla veya malayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır
• Zemindeki olağan yüklere karşı dayanıklıdır
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.

AquaRoll BC2

2 Komponentli Elastik Bitümlü Kalın Kaplama

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalın Kaplama, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, mala veya fırça ile uygulanabilen, yer altındaki veya zemin seviyesindeki yapı elemanlarının zemin nemine (kapiler su emme etkisine), su sızıntısına karşı korumada kullanılan, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çift komponentli, esnek kauçuk katkılı polimer bitümlü bir su yalıtım malzemesidir. DIN 18195’e uygundur.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Temel – perde bohçalamasında,
• Bodrumlarda, yeraltı garajlarında
• Toprak altında kalan beton yüzeylerin yalıtımında

Özellikler :
• Kuruduktan sonra esnektir
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçayla veya malayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır
• Zemindeki olağan yüklere karşı dayanıklıdır
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.

AquaRoll BituCoat 32

2 Komponentli Bitümlü Kaplama

Ürün tanımı :
Bostik AquaRoll BituCoat 32 Bitümlü Kaplama, solvent içermeyen, polimer bitüm esaslı kauçuk katkılı, sadece pozitif taraftan kullanıma uygun, çift komponentli, bir su yalıtım malzemesidir. DIN 18195’e uygundur.

Kullanıldığı yerler :
• Dış mekanlarda
• Temellerde, perdelerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında,
• Toprak altında kalan beton yapıların yalıtımında

Özellikler :
• Uygulama yüzeyindeki çatlak oluşumlarına karşı dayanıklıdır, ek yerleri oluşmaz
• Fırçayla veya malayla uygulanır, uygulama kolaylığı sağlar
• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır
• Zemindeki olağan yüklere karşı dayanıklıdır
• Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.

Enjeksiyon ve Güçlendirme

BoscoForce Inject PurFoam - 40

İki Komponentli Esnek Poliüretan Enjeksiyon Köpük Reçinesi

Ürün tanımı :
Su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temellerde su yalıtımı sağlayan, çatlakların, hidrostatik basınç ile su gelen kısımların doldurulmasında kullanılan, poliüretan esaslı, düşük viskoziteli, su ile temas ettiğinde hacimsel olarak 40 kat genleşen, ince hücre yapılı, esnek özellikli, 2 komponentli enjeksiyon köpük reçinedir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller ve toprak altındaki yapılar
• Garajlar
• Tüneller
• Barajlar
• Köprüler
• Soğuk derzler
• Su taşıyan derz, çatlaklar ve dilatasyonlar
• Mühendislik yapıları

Özellikler :
• Ekstra esnektir.
• Hızlı reaksiyona girer.
• Hacimsel olarak 40 kata kadar genleşme kapasitesine sahiptir.
• Basınçlı su etkisine karşı geçirimsizlik sağlar.
• Aktif su kaçaklarının doldurulması ve tıkanması için idealdir.
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

BoscoForce Inject PurResin PS

İki Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Ürün tanımı :
Su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, toprak altı yapılarında, garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temellerde su yalıtımı sağlayan, hem ıslak hem de kuru ortamlarda kullanıma uygun olarak formülize edilmiş, poliüretan esaslı, çok düşük viskoziteli, kapalı hücre yapılı, 2 komponentli enjeksiyon reçinesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller ve toprak altındaki yapılar
• Garajlar
• Tüneller
• Barajlar
• Köprüler
• Soğuk derzler, çatlaklar ve dilatasyonlarda
• Mühendislik yapıları

Özellikler :
• Kullanımı kolaydır.
• Kalıcı sızdırmazlık ve yalıtım sağlar.
• Kapta uzun kuruma süresine sahiptir.
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

BoscoForce Inject PurResin CR

İki Komponentli Ağır Kimyasallara Dayanıklı Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Ürün tanımı :
Su yalıtım problemlerinin çözümünde kullanılan, toprak altı yapılarında, garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temellerde su yalıtımı sağlayan, hem ıslak hem de kuru ortamlarda kullanıma uygun olarak formülize edilmiş, poliüretan esaslı, ağır kimyasallara ve yırtılmalara karşı dirençli, çok esnek, 2 komponentli enjeksiyon reçinesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller ve toprak altındaki yapılar
• Garajlar
• Tüneller
• Barajlar
• Köprüler
• Soğuk derzler, çatlaklar ve dilatasyonlarda
• Mühendislik yapıları

Özellikler :
• Ağır kimyasallara dayanıklıdır.
• Biyolojik sülfürik asitlere karşı dirençlidir.
• Yüksek dozda kimyasallara maruz alanlarda (ör:kanalizasyonlar…) kullanılır.
• Kalıcı sızdırmazlık ve yalıtım sağlar.
• Kapta uzun kuruma süresine sahiptir.
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
• Anti bakteri test sertifikasına sahiptir.

BoscoForce Inject Pox DS

İki Komponentli Epoksi Enjeksiyon Reçinesi

Ürün tanımı :
Garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temellerde stabilizasyon, yalıtım ve güçlendirme amaçlı sadece kuru ortamlarda kullanıma uygun olarak özel formülize edilmiş, epoksi esaslı, düşük viskoziteli, 2 komponentli enjeksiyon reçinesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller ve toprak altındaki yapılar
• Garajlar
• Tüneller
• Köprüler
• Soğuk derzler ve çatlaklar
• Mühendislik yapıları

Özellikler :
• Kullanımı kolaydır.
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

BoscoForce Inject Pox MR

İki Komponentli Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Enjeksiyon Reçinesi

Ürün tanımı :
Garajlarda, tünellerde, barajlarda ve temellerde stabilizasyon, yalıtım ve güçlendirme amaçlı, nemli ve mineral yağ bulunduran ortamlarda kullanıma uygun olarak özel formülize edilmiş, epoksi esaslı, çok düşük viskoziteli, 2 komponentli enjeksiyon reçinesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Temeller ve toprak altındaki yapılar
• Garajlar
• Tüneller
• Köprüler
• Soğuk derzler ve çatlaklar
• Mühendislik yapıları

Özellikler :
• Kullanımı kolaydır.
• Yüksek aderanslıdır, yüzeylere çok güçlü yapışır.
• Yağlı ve nemli yüzeylerde kullanıma uygundur.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

BoscoForce Inject PurFoam Accelerator

Poliüretan Köpük Reaksiyon Hızlandırıcı

Ürün tanımı:
Poliüretan esaslı enjeksiyon köpük reçine olan BoscoForce Inject PurFoam-40 reaksiyon süresini hızlandırır.

BoscoForce Inject PurResin Accelerator

Poliüretan Reçine Reaksiyon Hızlandırıcı

Ürün tanımı :
Poliüretan esaslı enjeksiyon reçine olan BoscoForce Inject PurResin PS ve BoscoForce Inject PurResin CR reaksiyon sürelerini hızlandırır.

BoscoForce Inject Pox Accelerator

Epoksi Reçine Reaksiyon Hızlandırıcı

Ürün tanımı :
Epoksi enjeksiyon reçine olan BoscoForce InjectPox reaksiyon süresini hızlandırır.

BoscoForce Inject Cleaner

Enjeksiyon Reçine Temizleyici

Ürün tanımı :
Epoksi ve poliüretan reçine enjeksiyon işlemi sırasında veya sonrasında kullanılan ekipmanların temizliği için kullanılan enjeksiyon reçine temizleyicidir.

Kullanıldığı yerler :
• Enjeksiyon işlemi için kullanılan el aletleri ve pompa temizliğinde

Özellikler :
• Kokusuzdur
• FCKW-, FKW- ve klor içermez.

BoscoForce Anchor-It Epoxy

Epoksi Esaslı Ankraj Malzemesi

Ürün tanımı :
BoscoForce Anchor-It Epoxy, TS EN 1504-6 standardına uygun, 2 bileşenli, stirensiz, çok hızlı kürlenen, tavan (baş üstü uygulamaları) döşeme uygulamalarına da uygun, yüksek mukavemetli, kullanımı kolay epoksi akrilat esaslı ankraj malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Bina güçlendirmelerinde,
• Filiz ekim işlerinde,
• Beton,
• Çelik,
• Boşluklu veya dolu tuğla,

Özellikler :
• Beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, briket, doğal taş, granit ve kaya üzerinde uygulanabilir.
• Hızlı kürleşir.
• Kimyasallara karşı sınırlı dayanım gösterir.
• Yüksek yük taşıma kapasitelidir.
• +80º C ye kadar ısıya dayanımlıdır.
• Tiksotropiktir, yatay ya da düşey uygulama yapılabilir.

Dolgular

BituGrout

Bitümlü Dolgu Harcı

Ürün tanımı :
Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları’na göre üretilen, sıcak uygulamalı, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• İç ve dış mekanlarda
• Yatay ve düşeyde
• Temellerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında
• Balkon ve teraslarda

Özellikler :
• Kuruduktan sonra sürekli esnektir
• Düşük sıcaklıklarda dahi (-15°C) uygulanabilir
• Yapı derzlerini neme ve basınçlı suya karşı koruma altına alır
• Uygulama yüzeyindeki hareketlere karşı dayanıklıdır
• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır
• Her tip mineral esaslı yüzey, taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla,briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde kullanılır.
• Bayındırlık Poz no : 04.615

PSG - H

Polisülfid Dolgu - Yatay Uygulamalar İçin

Ürün tanımı :
Bostik PSG – H, jet yakıtlarına ve kimyasallara dayanıklı, Polisülfid esaslı, çift komponentli, akışkan özellikte, dar ve geniş derzlemelerde kullanıma uygun, sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Benzin istasyonları, yakıt depolama tanklarında,
• Araba yıkama yerleri,
• Havaalanı pist ve apronlarda,
• Otoyol ve köprülerde,
• Yaya ve ağır araç trafiğine açık endüstriyel zeminlerde,
• Teras ve balkonlarda,
• Kimyasal boşaltım alanları ve kimyasallara maruz kalabilecek her türlü alanlar (fabrikalar).

Özellikler :
• İki bileşenli, solventsiz bir sızdırmazlık malzemesidir.
• Akışkan kimyasallara (jet yakıt, teknik yağ, akaryakıt, biodizel yakıt, inceltilmiş anorganik asit ve çözeltilere) ve tuza karşı dirençlidir.
• Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra hava şartlarından etkilenmez. (20°C’de)

PSG - T

Polisülfid Dolgu - Dikey Uygulamalar İçin

Ürün tanımı :
Bostik PSG – T, jet yakıtlarına ve kimyasallara dayanıklı, Polisülfid esaslı, çift komponentli, dar ve geniş derzlemelerde kullanıma uygun, tiksotropik özellikte, düşeyde akma yapmayan, duvar derzlerinde kullanıma uygun sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :
• Benzin istasyonları
• Araba yıkama yerleri
• Enerji santrallerinde,
• Otoyol ve köprülerde,
• Havaalanları
• Kimyasal boşaltım alanları ve kimyasala maruz kalabilecek her türlü alanlar (fabrikalar)

Özellikler :
• İki bileşenli, solventsiz bir sızdırmazlık malzemesidir
• Tiksotropiktir, düşeyde akma yapmaz.
• Düşey duvar derzlerinde kullanıma uygundur
• Kimyasallara (jet yakıt, teknik yağ, akaryakıt, biodizel yakıt, inceltilmiş anorganik asit ve çözeltilere) ve tuza karşı dirençlidir
• Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
• Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra hava şartlarından etkilenmez (20°C’de)

PSG - PP

Polisülfid Dolgu - Emici Yüzey Astarı

Ürün tanımı :
Polisülfid öncesi emici yüzeylerde kullanılan, kimyasallara dayanıklı astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Beton, tuğla, taş, işlenmemiş ahşap gibi gözenekli ve emici yüzeylerde kullanılır
• Düşük viskozitesinden dolayı zeminde uygulanır

Özellikler :
• Kimyasallara dayanıklıdır
• Tek komponentlidir
• Şeffaftır
• Açık sarı renktedir
• Viskozitesi düşüktür

PSG - MP

Polisülfid Dolgu - Emici Olmayan Yüzey Astarı

Ürün tanımı :
Polisülfit öncesi, emici olmayan yüzeylerde kullanılan tek komponentli astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Parlak ve emici olmayan yüzeylerde Polisülfit öncesi kullanılır

Özellikler :
• Tek komponentlidir
• Şeffaf ve koyu sarı renktedir
• Su geçirmez ve sızdırmaz
• Jet yakıtlarına, kimyasallara, yağlara, akaryakıta, inceltilmiş anorganik asit, limon asidi, ksilol alkol ve değişik tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır
• +5°C'nin üzerinde çalışılmalıdır

Tamamlayıcı Ürünler

Evo-Stik FlashBand

Kendinden Yapışkanlı Bitümlü Bant

Ürün tanımı :
Evo-Stik FlashBand anında yapışmayı sağlayarak her çeşit iklimde su geçirimsizliği sağlayan kendinden yapışkanlı bitümlü sızdırmazlık bandıdır. Kesme, şekillendirme veya tamir için özel alete ihtiyaç duyulmadan el ile kolayca uygulanır.

Kullanıldığı yerler :
• Tuğla, duvar taşı, beton çatı, fayans, ahşap, beton, metal, cam ve katı plastik vb. birçok diğer yapı malzemesinde,
• Kurşun saç kaplamalarda
• Çatı oluklarının yalıtımında,
• Sera tamirinde,
• Drenaj boru ve oluklardaki çatlakların tamirinde, boru ve depo yalıtımında
• Düz çatılardaki birleşim noktalarının tamiri gibi orijinal yapı ve bakım gibi durumlarda

Özellikler :
• Yüksek sıcaklıklarda üstün performans özelliğine sahiptir.
• Hızlı ve kolay uygulanır.
• Çok çeşitli yapı malzemesini birleştirir ve sızdırmazlık sağlar
• Kaplama, yalıtım ve tamir için uygun maliyetli yöntemdir.
• Tüm iklim şartlarında uzun ömürlü koruma sağlar.
• Uygulama, depolama ve taşıma için güvenlidir.

FlexBand MonoFlex

Elastik Dilatasyon Bandı

Ürün tanımı :
Binalar arasındaki genleşme, dilatasyon ve yapı derzlerinin yalıtımında yüksek performans sağlayan, termoplastik elastomer yapıda su yalıtım bandıdır.

Kullanıldığı yerler :
• Dilatasyon derzlerinde,
• Genleşme derzlerinde.
• Yapı derzlerinde.

FlexBand L

Elastik Band

Ürün tanımı :
Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, ortası elastik kauçukla entegre, kenarları elastik armür olan, elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Çatlamaya müsait kritik köşelerde
• Yatay - düşey birleşim yerlerinde
• Düşey - düşey dik köşelerde
• Bina hareketlerinden dolayı oluşabilecek çatlamalarda

FlexBand V

Elastik Boru Manşeti

Ürün tanımı :
Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, ortası elastik kauçukla entegre kenarları elastik armür olan, duvar tipi elastik boru manşettidir.

Kullanıldığı yerler :
• Tesisat borularının etrafında
• Armatür vb. çevresinde
• Farklı yapı elemanlarının betonarme sistemi kestiği noktalarda
• Bina hareketlerinden dolayı oluşabilecek çatlamalarda

FlexBand H

Elastik Manşet

Ürün tanımı :
Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, bina hareketleri sonucunda oluşabilecek çatlamalardan suyun bir taraftan diğer tarafa sızmasını engelleyen, ortası elastik kauçukla entegre kenarları elastik armür olan zemin tipi elastik manşettir.

Kullanıldığı yerler :
• Tesisat borularının etrafında
• Su giderlerinde
• Armatür vb. çevresinde
• Farklı yapı elemanlarının betonarme sistemi kestiği noktalarda
• Bina hareketlerinden dolayı oluşabilecek çatlamalarda

FlexBand 90

Elastik İç Köşe Bandı

Ürün tanımı :
FlexBand L ile beraber sistem içerisinde kullanılabilecek iç köşelerin daha muntazam yalıtımında kullanılabilecek ortası elastik kauçukla entegre, kenarları elastik armür olan, elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Çatlamaya müsait kritik iç ve dış köşelerde

FlexBand 270

Elastik Dış Köşe Bandı

Ürün tanımı :
FlexBand L ile beraber sistem içerisinde kullanılabilecek dış köşelerin daha muntazam yalıtımında kullanılabilecek ortası elastik kauçukla entegre, kenarları elastik armür olan, elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Çatlamaya müsait kritik dış köşelerde

FlexMesh 75

File

Ürün tanımı :
Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll, su yalıtım sistemleri içerisinde kullanıma uygun, oluşabilecek çatlamaları minimize etmek amacıyla çekme gerilmelerini karşılamak için kullanılan, alkali dayanımlı, 75 gr / m2 ağırlıkta tekstil donatıdır.

FlexBand DL 140

Elastik Dilatasyon Bandı

Ürün tanımı :
Binalar arasındaki genleşme, dilatasyon ve yapı derzlerinin yalıtımında kullanılan, termoplastik kauçuk ile entegre edilerek daha elastik ve yaşlanmaya karşı daha mukavim hale getirilmiş, Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi su yalıtım sistemleri içerisinde kullanılabilecek veya Bostik GroPox epoksi harç ile zemine yapıştırılabilecek elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Dilatasyon derzlerinde
• Genleşme derzlerinde
• Yapı derzlerinde

FlexBand DL 240

Elastik Dilatasyon Bandı

Ürün tanımı :
Binalar arasındaki genleşme, dilatasyon ve yapı derzlerinin yalıtımında kullanılan, termoplastik kauçuk ile entegre edilerek daha elastik ve yaşlanmaya karşı daha mukavim hale getirilmiş, Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll serisi su yalıtım sistemleri içerisinde kullanılabilecek veya Bostik GroPox epoksi harç ile zemine yapıştırılabilecek elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Dilatasyon derzlerinde
• Genleşme derzlerinde
• Yapı derzlerinde

FlexBand Fine

Elastik Armür

Ürün tanımı :
FlexBand Fine ince çatlakların yalıtımında ve tamirinde, Bostik CemenTech ve Bostik AquaRoll su yalıtım sistemleri içerisinde kullanılabilecek elastik armürdür.

Kullanıldığı yerler :
• Çatlaklarda

FlexBand Butil

Butil Band

Ürün tanımı :
FlexBand Butil çatlakların yalıtımında Bostik CemenTech ve Bostik Aquaroll sistemleri içerisinde kullanılabilecek butilden mamul, kendinden yapışkanlı elastik bir banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Çatlaklarda
• Derzlerde

SwellTape

Su Tutucu Şişen Bant

Ürün tanımı :
Bostik SwellTape su tutucu bant, su temasında şişip genleşebilen, inşaatlarda beton bileşimlerinde kullanılan, fitil görünümünde, rulo halinde sarılmış, kendi kendine yapışabilen, elastik bir malzemeden oluşan, yeni jenerasyon, doğal sodyum bentonit esaslı su tutucu banttır.

Kullanıldığı yerler :
• Temellerde, havuzlarda, tünellerde, garajlarda, su depolarında ve kanalizasyonlarda
• Perde betonlarında
• Prekast elemanların birleşim yerlerinde
• Menhollerde
• İstinat duvarlarında
• Eski - yeni beton birleşim yerlerinde
• Yeraltı boru, kablo geçişlerinde
• Su arıtma tesislerinde

Özellikler :
• Suyla temas ettiğinde şişerek betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurur
• Betonun bünyesine işleyerek su geçirimsizliği sağlar
• Beton içerisinde suya karşı aktif bir basınç oluşturur
• Bozuk yüzey ve derzlere mükemmel uyum sağlar
• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar
• Her türlü uygulama için uygun çeşit ve boyutu vardır

CeraBest WPM

Su Yalıtım Membranı

Ürün tanımı :
Fayans seramik uygulamalarında, su yalıtımı amaçlı olarak Bostik CeraBest seramik yapıştırma harçlarının ara katında kullanılabilecek, çatlak ve nem oluşumunu engelleyen polipropilenden mamul, elastik su yalıtım membranıdır.

Kullanıldığı yerler :
• WC, banyo, balkon gibi ıslak hacimlerde
• Fayans ve seramik altlarında
• Zeminlerde

Epoksi Esaslılar

Eponal 385

Epoksi Kaplama

Ürün tanımı :
Çevre dostu katkı maddeleri takviye edilerek hazırlanmış, solvent içermeyen, kimyasal ve mekanik dirence sahip, içme suyu depolarında kullanıma uygun, 2 komponentli, epoksi kaplamadır.

Kullanıldığı yerler :
• Su depolarında
• Beton, fayans, seramik, taş vb tüm mineral esaslı zeminler

Özellikler :
• Solvent içermez
• Aromatik amin ve benzil alkol içermez
• Yüksek mukavemetlidir

Eponal 382

Epoksi Astar

Ürün tanımı :
Çevre dostu katkı maddeleri takviye edilerek hazırlanmış, solvent içermeyen, kimyasal ve mekanik dirence sahip, içme suyu depolarında kullanıma uygun, 2 komponentli, epoksi astardır.

Kullanıldığı yerler :
• Su depolarında
• Beton, fayans, seramik, taş vb tüm mineral esaslı zeminler

Özellikler :
• Solvent içermez
• Aromatik amin ve benzil alkol içermez
• Beton ve çeliğe mükemmel yapışır
• Yüksek mukavemetlidir
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tüm hakları saklıdır © Minas Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.